Vállalatirányítási rendszerekhez (ERP) kapcsolódó tanácsadás

Mind a versenyszférában, mind pedig az államigazgatásban az ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerek széles skáláját használják. Az ERP rendszerek bevezetése, illetve alkalmazása során gyakori dilemma, hogy a rendszer támogatásával elérhető-e a kitűzött cél: a hatékonyság- és a minőségjavulás. Az implementációs projektek kockázatainak csökkentése-, majd a bevezetést követően, az elérhető hatékonyság javítás érdekében vonják be ügyfeleink a Vialto független vezetési tanácsadóit az ERP által generált változások kezelésének támogatására.

 

Szakértőink széleskörű rendszerismerete és bevezetési projekt gyakorlata garanciát jelent a következő szolgáltatásainkban:

 • Hatástanulmányok készítése, döntéstámogatás;
 • Rendszerbevezetés előkészítése: szakmai specifikáció készítése, kiválasztás támogatása;
 • A bevezetési projektek minőségbiztosítása, auditja;
 • A bevezetés során, vagy azt követően a termék minőségbiztosítása, auditja;
 • Az ERP alkalmazás által érintett folyamatok működési hatékonyságának javítását célzó szolgáltatások:
  • A folyamatok újratervezése, átalakítása;
  • Szabályzatok, utasítások készítése.

 

Az ERP rendszerek által szolgáltatott alapinformációk hatékony alkalmazására épülnek azok a támogató szolgáltatásaink, termékeink, amelyek a vállalatok, illetve intézmények működését, irányítását, döntési tevékenységét segítik:

 • Vezetői számvitel eszközrendszerének modellezése;
 • Cash menedzsment folyamatainak kidolgozása az alkalmazott ERP rendszer tükrében;
 • Államigazgatási likviditás menedzsment működési modelljének kidolgozása, megvalósítás támogatása;
 • Államigazgatási - igazgatás, fejezeti, és intézmény felügyeleti - kontrolling rendszer kialakítása:
  • Kontrolling modell, koncepció kidolgozása;
  • Adatmodellek, specifikációk készítése;
  • Folyamatok, szabályzatok kidolgozása.

 

Alkalmazott módszertanunkban a szervezeti működési modell, a folyamatszemlélet, a pénzügy-, számviteli aspektus, az ERP rendszer alkalmazásának legjobb szakmai gyakorlata, és az integrált informatikai működés együttese jelenik meg.