Projekt, program és portfólió menedzsment

Minden szervezet életében vannak olyan jelentős feladatok, amelyeket nem lehet megoldani a szervezet saját struktúrái között, a megszokott vezetési módszerekkel. A célok eléréséhez, a tevékenységek irányításához, és az eredmények nyomon követéséhez olyan speciális vezetési módszerek és technikák szükségesek, amelyeket nem feltétlenül ismernek és használnak az adott szervezetnél.

 

A projekt és programmenedzsment szolgáltatásainkat ajánljuk:

 • mindazon jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek, akik valamilyen jelentős, nem rutin jellegű, komplex feladat előtt állnak;
 • olyan vezetőknek, akik valamely aktuális projektjük esetében nagyobb biztonságot szeretnének a kitűzött célok elérése, a határidők és az előirányzott költségkeret betartása mellett;
 • olyan szervezeteknek, amelyeknél nem jellemző a projektszerű működés, de céljaik megvalósítása érdekében mégis projekteket működtetnek, vagy projekteket szándékoznak indítani;
 • minden olyan esetben, amikor:
 • egyszerre több projektet párhuzamosan kell megvalósítani, és a projektek közötti folyamatos összhangot kell megvalósítani;
 • fontos, hogy a feladat adott határidőre, adott költségeken, az eredmény megfelelő minőségben és a lehető legkisebb kockázattal valósuljon meg.

Az elmúlt évek során tanácsadóink számtalan piaci és nem piaci alapon működő intézménynél dolgoztak projekteken, és szereztek gyakorlati projektvezetési ismereteket. Ügyfeleink számára a korszerű projektvezetési módszertanok alkalmazása mellett éppen e tapasztalatok hasznosításával nyújtunk értéket. Szolgáltatásaink az alábbiakban foglalhatók össze:

 

1. Projektmenedzsment szervezet, folyamatok, kultúra bevezetése

Célunk, hogy projektmenedzsment szervezet, illetve működési folyamatok bevezetésével ügyfelünkkel közösen új működési és szervezeti kultúrát alakítsunk ki. Ennek legfontosabb elemei:

 • adott szervezetre szabott program-, illetve projektmenedzsment szervezeti struktúra kialakítása;
 • projektiroda működési feltételeinek kialakítása;
 • az adott szervezetre szabott projektmenedzsment módszerek, projektkezelési szabályok kialakítása, projektszabványok kidolgozása;
 • az elfogadott módszertan oktatása a szervezet különböző szintjein, a projektekben várható szerepvállalástól függően;
 • konkrét projektindítások on-the-job támogatása, a végrehajtás nyomon követése;
 • a bevezetést követően a megvalósult projekt(ek) auditálása, az implementáció sikerességének felülvizsgálata.

 

2. Projektek vezetése, projekt- illetve programmenedzsment támogatása

 • vállalati/intézményi programok-, illetve projektek meghatározása - projektcélok, projekttervek, kockázatok, sikertényezők, projektszervezet, konkrét működésmód definiálása;
 • projekt részletes megtervezése - feladatok, határidők, költségek, erőforrások tervezése, ütemtervek elkészítése;
 • tanácsadóink tudásukkal és tapasztalataikkal készek felvállalni a projektvezetést, vagy a projektvezetés támogatását, azaz egy konkrét futó projekt esetében segítséget nyújtunk
  • a projekt tevékenységeinek követésében;
  • a projekt kontrolling kialakításában és megvalósításában;
  • a projekt jelentési és adminisztratív rendszerének kialakításában és működtetésében;
  • a projekt kockázatainak folyamatos figyelésében és kezelésében;
  • a projekt kommunikációs és motivációs tervének kialakításában, megvalósításában.

 

3. Projektek független minőségbiztosítása

Független, azaz sem szállítóhoz, sem projektvezetéshez nem kötődő szakértőként vállaljuk nagyobb, komplexebb projektek auditálását, illetve minőségbiztosítását, mind szakmai, mind projektvezetési szempontból.

A minőségbiztosítás célja a projektek projektszerű működésének vizsgálata, problémáinak, kockázatainak feltárása, melyek a projekt céljának elérését veszélyeztethetik, illetve javaslatok megfogalmazása a kockázatok kezelésére.

 

4. Tréning, projektmenedzsment ismeretek átadása

Mint minden tudás, a projektmenedzsment ismeret sem velünk született tulajdonság, hanem tanulható és fejleszthető képesség. Ebben a tanulási folyamatban nyújtanak segítséget projektmenedzsment tréningjeink, ahol továbbadjuk tudásunk és tapasztalataink legjavát ügyfeleink vezetői és dolgozói részére.

A leghatékonyabb tanulás természetesen gyakorlati tapasztalatok megszerzése során történik, így ügyfeleink számára felajánljuk a támogatásunkat abban is, hogy a tanultakat egy konkrét projekt során próbálják ki.